TOPNET

Obsługa informatyczna firm i instytucji

Sylwester Topór TOPNET

Informatyka jest moją pasją, którą ciągle rozwijam i doskonalę. 
Prowadzę obsługę firm i instytucji publicznych 
w Brzegu oraz w okoliczynych gminach. 
Projektuję, tworzę i pozycjonuję strony internetowe.
Jestem również Inspektorem ochrony danych.

Laptop dla nauczyciela

Zapraszam chętnych do kontaktu w sprawie zakupu sprzętu z programu "Laptop dla nauczyciela".
Wraz z zakupem sprzętu oferuję wsparcie techniczne przy wstępnej konfiguracji i instalacji oprogramowania potrzebnego do codziennego użytkowania sprzętu.

Kontakt

TOPNET Sylwester Topór
Usługi i wdrażanie technologii informatycznych

ul. Piwowarska 1/18
49-300 Brzeg

Tel. +48 796 534 953

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Firma TOPNET świadczy usługi w zakresie:

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) dla firm i instytucji 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla firm i instytucji

Naprawa i modernizacja komputerów stacjonarnych i przenośnych

Odzyskanie utraconych danych z dysków twardych i pamięci przenośnych

Sprzedaż komputerów stacjonarnych i przenośnych

Projektowanie stron internetowych

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Firma TOPNET Sylwester Topór  z siedzibą w Brzegu przy ul. Piwowarskiej 1/18 jest Administratorem Twoich danych osobowych

II. Kontakt z Administratorem

Wszelkie zapytania odnośnie przetwarzania danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Cele i podstawy przetwarzania 
• w celu zawarcia umowy obsługi informatycznej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy obsługi informatycznej, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• w celu oferowania Ci przeze mnie produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
• w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest moim i moich partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 
Podstawowe dane identyfikacyjne, Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, Elektroniczne dane identyfikacyjne, Finansowe dane identyfikujące, Informacje o środkach finansowych, Transakcje finansowe
V. Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom księgowym, prawniczym, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe] innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
VII. Okres przechowywania danych  
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy obsługi informatycznej przechowuję przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. 
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy obsługi informatycznej przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy 
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałem je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sam ustalę, że się zdezaktualizowały. 
VIII. Twoje prawa: Przysługuje Ci: 
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c)  prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzał Twoje dane, możesz zażądać, abym je usunął. 
d)  ograniczenia przetwarzania danych Możesz zażądać, abym ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzam je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebym je usunął, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:Sprzeciw „marketingowy”.  Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania danych w tym celu.Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację.  Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest mi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mi władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
f)  prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić mi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi 
g)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 
h)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.